1. Siedziba Scubatech sp. z o.o. znajduje się w Mierzynie. Scubatech sp. z o.o. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS a jej akta prowadzi pod numerem 0000127550 prowadzi Sąd Rejonowy Szczevin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 8522364001, Regon 812518984
 2. Kontakt z Scubatech sp. z o.o. możliwy jest listownie na adres: 72-006 Mierzyn, ul. Lubieszyńska 2 lub w przez e-mail: scubatech@scubatech.pl
 3. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie będzie możliwe przesyłanie Państwu newslettera przez Scubatech sp. z o.o.
 4. Każda osoba, której dane przetwarza Scubatech sp. z o.o. posiada następujące prawa:
  • dostępu do swoich danych,
  • poprawiania danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
   – w stosunku do przetwarzania danych przez Scubatech sp. z o.o. na potrzeby marketingu bezpośredniego bez uzasadnienia, 
   – w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Scubatech sp. z o.o. w uzasadnionych przez Państwa sytuacjach. 
 5. Gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych: 
  • prowadzenie działań marketingowych polegających na przesyłaniu newslettera oraz promocji Scubatech sp. z o.o. i jej marek i produktów,
  • przygotowanie oferty współpracy.
 7. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych: 
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO naszym prawnie uzasadnionym interesem jest analizowanie czy zapoznają się Państwo z naszym newsletterem i które informacje zamieszczone w nich Państwo czytają, 
  • art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 8. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  • dostawcom narzędzi analitycznych wykorzystywanych na stronie,
  • podmiotom zajmującym się hostingiem strony i danych osobowych.
 9. Państwa dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na podany adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed odwołaniem zgody.