Tecline / SCUBATECH Sp. z o. o. poskytuje 10letou záruku prvnímu majiteli regulátoru.

Záruka platí 10 let od data nákupu – pouze za následujících podmínek:

  1. Regulátor byl zakoupen od autorizovaného dealera TECLINE / SCUBATECH (uschovejte si, prosím, účtenku nebo fakturu, aby byla zajištěna platnost záruky),
  2. Regulátor (1. a/nebo 2. stupeň je registrován v systému TECLINE SUPPORT,
  3. Majitel regulátoru je vypsán v záručním listu,
  4. Servis musí být prováděn nejméně jednou ročně,
  5. Servis musí provádět podle oficiálních postupů autorizovaný technik Tecline certifikovaný společností Tecline / Scubatech,

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Záruka nenávratně vyprší v případě:

  • jakékoli manipulace/opravy/úpravy prováděné osobou, která není autorizovaným technikem Tecline,
  • nesprávného použití regulátoru (v rozporu s pravidly popsanými v uživatelské příručce),
  • mechanického poškození.

REGISTRUJTE SVŮJ REGULÁTOR
A PRODLUŽTE SI ZÁRUČNÍ DOBU!

KLIKNUTÍM SEM ZAČNETE: