Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů v souvislosti s používáním webových stránek teclinediving.eu, Zásady používání cookies

I.

Definice:

Scubatech – Scubatech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Mierzyně, Polsko (72-006), Lubieszyńska 2, zapsaná v národním obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem ve Štětíně, Polsko – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000127550, s vlastním kapitálem 50.000 PLN, zaplaceno v celku, REGON: 812518984, NIP: PL8522364001, e-mail: scubatech@scubatech.pl, je vlastníkem webové stránky.

Webová stránka – internetová stránka fungující na následující adrese: https://teclinediving.eu společně se všemi podstránkami.

GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (obecné nařízení o ochraně údajů).

Uživatel – uživatel internet navštěvující internetovou stránku: https://teclinediving.eu a také všechny podstránky.

II.

 1. Uživatel může kontaktovat společnost Scubatech prostřednictvím kontaktních údajů zveřejněných na webových stránkách, tj. e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo.
 2. V důsledku kontaktování společnosti Scubatech může uživatel poskytnout osobní údaje, tj. e-mailovou adresu.
 3. Veškeré osobní údaje poskytované uživatelem prostřednictvím kontaktování společnosti Scubatech jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména GDPR.

III.

 1. Scubatech je Správce osobních údajů.
 2. Společnost Scubatech může svěřit zpracování shromážděných osobních údajů uživatelů jinému subjektu na základě uzavřené smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů.
 3. Příjemci osobních údajů budou: subjekty zabývající se webhostingem (úložištěm) webových stránek, dodavatele webových služeb a analytických nástrojů.

IV.

 1. Uživatel má právo:
  ○ přistupovat k jeho/její osobním údajům za účelem ověření, opravy a vymazání údajů,
  ○ na přenos údajů poskytnutých uživatelem za účelem přípravy nabídky,
  ○ omezit zpracování osobních údajů,
  ○ vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou důvody pro zpracování oprávněné zájmy společnosti Scubatech nebo třetí strany, včetně námitek proti zpracování pro účely přímého marketingu.
 2. Uživatelská práva popsaná v par. 1, Uživatel může uskutečnit přímým dotazem na Scubatech.
 3. Uživatel má právo podat stížnost regulačnímu orgánu, pokud jsou jeho/její osobní údaje zpracovávány způsobem, který není v souladu s právními požadavky. V Polsku je to Prezident úřadu pro ochranu osobních údajů (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

V.

 1. Scubatech zpracovává osobní údaje uživatelů a používá je v následujícím rozsahu a za účelem:
  ○ odpovídání na korespondenci od uživatele a řešení záležitosti předložené při kontaktu uživatele se Scubatech
  ○ marketing a propagace zboží a služeb komercializovaných společností Scubatech,
  ○ příprava nabídek spolupráce.
 2. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 ods. 1 písm. b a f GDPR. Oprávněným zájmem Správce je provádět marketing produktů a služeb Scubatech, odpovídat na otázky uživatele a řešit případy předložené uživatelem.
 3. Na základě dodatečného a volitelného souhlasu uděleného uživatelem má společnost Scubatech právo zasílat marketingové informace na uvedenou e-mailovou adresu.

VI.

 1. Doba zpracování osobních údajů společností Scubatech:
  ○ osobní údaje zpracovávané v souvislosti s kontaktem uživatele se Scubatech budou zpracovávány po dobu potřebnou k reakci na korespondenci uživatele a vyřešení nastolené záležitosti,
  ○ osobní údaje zpracovávané v souvislosti s nabídkami spolupráce budou zpracovávány po dobu potřebnou k přípravě nabídky, po dobu její platnosti a po dobu nezbytnou k prokázání správnosti práv a povinností ze smlouvy uzavřené na základě nabídky, tj. časové omezení nebo časové omezení daňových povinností,
  ○ osobní údaje zpracovávané v rámci provádění marketingových aktivit budou zpracovávány po dobu jejich provádění společností SCUBATECH nebo do doby, než Uživatel vyjádří nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nebo odvolá souhlas se zasíláním marketingových informací na e-mailovou adresu.

VII.

Scubatech uplatňuje technická opatření vyžadovaná platnými ustanoveními o ochraně osobních údajů, aby zabránila shromažďování a úpravám osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami.

VIII.

 1. Scubatech používá soubory cookie (cookies) pro provoz webových stránek, tj. malé textové informace uložené na koncovém zařízení uživatele (počítač, tablet, smartphone).
 2. Soubory cookie čte systém Scubatech ICT.
 3. Vydavatel ukládá soubory cookie na zařízení uživatele a poté získává přístup k informacím v něm obsaženým:
  ○ funkce počítadla návštěv, zapamatování vybrané jazykové verze,
  ○ pro statistické účely – zejména pro analýzu používání webových stránek.

IX.

 1. Každý uživatel má možnost konfigurovat webový prohlížeč, který brání ukládání cookies na koncovém zařízení uživatele.
 2. Každý uživatel může smazat soubory cookie poté, co byly uloženy na koncovém zařízení způsobem určeným poskytovatelem daného prohlížeče:
  1. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  3. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  4. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
  5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
 3. Odstranění cookies nebo změna konfigurace webového prohlížeče, která znemožňuje nebo omezuje ukládání cookies na koncovém zařízení uživatele, může mít za následek omezení funkčnosti webových stránek a poskytovaných služeb.

X.

 1. Webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc., dále jen “Google”.

XI.

 1. Jakékoliv dotazy nebo připomínky týkající se těchto zásad by měly být zaslány na e-mailovou adresu scubatech@scubatech.pl nebo na adresu kanceláře Scubatech uvedenou na stránce v Kontaktech.